Search
Close this search box.

วิธีสั่งซื้อสินค้า

How to Order

1 ค้นหาสินค้า

ค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ แคปรูปภาพสินค้า

2 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อไลน์ @STRONGBRICK หรือโทรศัพท์ ข้อมูลสินค้า

3 แจ้งรายละเอียด

แจ้งรุ่นสินค้า จำนวนใช้งาน และพื้นที่ในการจัดส่ง

4 แจ้งราคา

บริษัทฯ แจ้งราคา และเงื่อนไข ผ่านใบเสนอราคา

5 ยืนยันการสั่งซื้อ

ลูกค้า ยืนยันคำสั่งซื้อ ชำระค่าสินค้า ส่งสลิป ผ่านไลน์ @STRONGBRICK

6 จัดส่งสินค้า

กรุงเทพ ปริมณฑล 1-2 วัน
ต่างจังหวัด 2-3 วัน