Search
Close this search box.

อิฐมอญ อิฐแดง 1 ตารางเมตร ใช้กี่ก้อน

        อิฐมอญ หรืออิฐแดงก่อฉาบ มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีให้เลือกตามความเหมาะสมแต่ละประเภทงาน อิฐมอญ มีทั้งชนิดตันมีความแข็งแกร่ง ทนทาน รับแรงได้ดี เจาะผนังไม่มีปัญหา อิฐมอญชนิดรู ช่วยระบายความร้อนได้ดี และลดน้ำหนักโครงสร้างอาคาร อิฐมอญเป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อิฐมอญ หรือ อิฐแดง 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน ?

ขึ้นอยู่กับขนาดของอิฐมอญที่ใช้ก่อ และความหนาของปูนที่ใช้ก่อระหว่างก้อน  โดยความหนาของปูนค่าที่เหมาะสม คือ 1.5 ซม.

หาที่มาของพื้นที่ 1 ตารางเมตร

พื้นที่ 1 ตารางเมตร = 1 เมตร x  1 เมตร  
หรือ 100 เซนติเมตร x  100 เซนติเมตร  
= 10,000 ตารางเซนติเมตร

หาพื้นที่ของของ ผิวสัมผัสอิฐมอญ

ผิวสัมผัส คือ ด้านที่ใช้ในการก่อ

ยกตัวอย่าง   
อิฐมอญตันมือ ขนาด หนา x กว้าง x ยาว = 3 x 6 x 14 เซนติเมตร

ผิวสัมผัส คือ หนา x ยาว หรือ 3 x 14 เซนติเมตร
นำทั้งสองด้าน บวกความหนาของปูนก่อระหว่างก้อน 1.5 เซนติเมตร

= (3+1.5) x (14+1.5) เซนติเมตร
= 4.5 x 15.5 เซนติเมตร
= 69.75 ตารางเซนติเมตร

สูตร การหาพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อ จำนวนอิฐมอญ

พื้นที่ 1 ตารางเมตร/พื้นที่ผิวสัมผัสของอิฐมอญ
= 10,000/69.75 ตารางเซนติเมตร
= 143.36 ก้อน/ตางเมตรเมตร

จำนวนอิฐมอญ ต่อตารางเมตร จะเป็นการคำนวณโดยประมาณการ โดยตัวแปรสำคัญคือขนาดของอิฐมอญ และความหนาของปูนในการก่ออิฐมอญ (1.5 เซนติเมตร) ทั้งขนาดของอิฐมอญ และความหนาของปูนอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ± เล็กน้อย ดังนั้นผลลัพธ์ของการคำนวณ กับการใช้งานจริงอาจจะใกล้เคียงกัน

ทาง STRONG BRICK ได้รวบรวม จำนวนอิฐมอญ ต่อตารางเมตร หลายรุ่นหลายขนาด สรุปไว้ภาพรายการด้านล่างนี้ โดยได้ปัดเศษเป็นหลักหน่วย และหลักสิบ ให้ง่ายต่อการจำ

รายละเอียดสินค้า อิฐมอญ อิฐแดง จำนวนก้อน/ตารางเมตร

อิฐมอญ 2 รู จัมโบ้ ขนาด 6x6x15 ซม. (1)

อิฐมอญ 2 รู จัมโบ้

 • ขนาด  6 x 6 x 15 ซม.
 • น้ำหนัก 0.7 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 80 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ มอก.153-2540 -01

อิฐ 4 ช่อง มอก. 153-2540

 • ขนาด 6.5 x 11 x 25  ซม.
 • น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม/ก้อน
 • ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน/ตร.ม.
 • ก่อแนวนอน 48 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญตัน ทำมือ ปก

อิฐมอญตัน ทำมือ

 • ขนาด 3 x 6 x14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 140 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐ 2 รูใหญ่ 3 ด้าน

อิฐมอญ 2 รู ใหญ่

 • ขนาด 5 x 6 x 14.5 ซม.
 • น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 100 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 2 รูเล็ก ปก

อิฐมอญ 2 รู เล็ก

 • ขนาด 3 x 6 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 140 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 4 รู ขนาด 6x6x15 ซม. 3 มุม

อิฐมอญ 4 รู ใหญ่

 • ขนาด  6 x 6 x 15 ซม.
 • น้ำหนัก 0.68 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 80 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐตันเครื่อง-1

อิฐมอญตันเครื่อง

 • ขนาด 3 x 6 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.32 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 140 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ มอก. 77-2545 ขนาด 4x6.5x14 ซม. มุม 3 ด้าน1

อิฐมอญ มอก. 77-2545

 • ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 120 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 4 รู เล็ก

อิฐมอญ 4 รู

 • ขนาด 5 x 6 x 14.5 ซม.
 • น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 100 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6x10x19 ซม. 3 มุม

อิฐมอญ 3 รู

 • ขนาด 6x10x20 ซม.
 • น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 40 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.