Search
Close this search box.

Red Bricks

        อิฐมอญก่อฉาบ มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีให้เลือกตามความเหมาะสมแต่ละประเภทงาน อิฐมอญ มีทั้งชนิดตันมีความแข็งแกร่ง ทนทาน รับแรงได้ดี เจาะผนังไม่มีปัญหา อิฐมอญชนิดรู ช่วยระบายความร้อนได้ดี และลดน้ำหนักโครงสร้างอาคาร อิฐมอญเป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6x10x19 ซม. 3 มุม

อิฐมอญ 3 รู

 • ขนาด 6x10x20 ซม.
 • น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 40 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 4 รู เล็ก

อิฐมอญ 4 รู

 • ขนาด 5 x 6 x 14.5 ซม.
 • น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 100 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ มอก. 77-2545 ขนาด 4x6.5x14 ซม. มุม 3 ด้าน1

อิฐมอญ มอก. 77-2545

 • ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 120 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐตันเครื่อง-1

อิฐมอญตันเครื่อง

 • ขนาด 3 x 6 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.32 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 140 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 4 รู ขนาด 6x6x15 ซม. 3 มุม

อิฐมอญ 4 รู ใหญ่

 • ขนาด  6 x 6 x 15 ซม.
 • น้ำหนัก 0.68 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 80 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 2 รูเล็ก ปก

อิฐมอญ 2 รู เล็ก

 • ขนาด 3 x 6 x 14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 140 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐ 2 รูใหญ่ 3 ด้าน

อิฐมอญ 2 รู ใหญ่

 • ขนาด 5 x 6 x 14.5 ซม.
 • น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 100 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญตัน ทำมือ ปก

อิฐมอญตัน ทำมือ

 • ขนาด 3 x 6 x14 ซม.
 • น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 140 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ มอก.153-2540 -01

อิฐ 4 ช่อง มอก. 153-2540

 • ขนาด 6.5 x 11 x 25  ซม.
 • น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม/ก้อน
 • ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน/ตร.ม.
 • ก่อแนวนอน 48 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.
อิฐมอญ 2 รู จัมโบ้ ขนาด 6x6x15 ซม. (1)

อิฐมอญ 2 รู จัมโบ้

 • ขนาด  6 x 6 x 15 ซม.
 • น้ำหนัก 0.7 กิโลกรัม/ก้อน
 • ใช้ก่อผนัง 80 ก้อน/ตร.ม.
 • ชักร่องประมาณ 1.5 ซม.

ข้อมูลทั่วไป อิฐมอญ อิฐแดง

         อิฐมอญ หรือ อิฐแดง ก่อฉาบ  มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีให้เลือกตามความเหมาะสมแต่ละประเภทงาน  อิฐมอญชนิดตัน มีความแข็งแกร่ง ทนทาน รับแรงได้ดี เจาะผนังไม่มีปัญหา อิฐมอญชนิดรู ช่วยระบายความร้อนได้ดี และลดน้ำหนักโครงสร้างอาคาร  อิฐมอญเป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

         อิฐมอญเริ่มจากรุ่นอิฐมอญตันมือ ที่เป็นรุ่นดั่งเดิมในอดีต โดยผ่านการขึ้นรูปจากแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าและใช้มือปาดตกแต่ง ทำให้ผิวอิฐมอญตันมือมีลักษณะขรุขะเป็นเอกลักษณ์ และได้มีการพัฒนามาเป็นการขึ้นรูปผ่านแม่พิมพ์ที่รีดจากเครื่องจักรที่มีหลากหลายขนาดมากขึ้น เช่น อิฐมอญ 2 รู  อิฐมอญ 3 รู อิฐมอญ 4 รู อิฐมอญตันเครื่อง อิฐมอญตัน มอก. เป็นต้น

         อิฐมอญก้อนใหญ่ รุ่น 3 รู จะช่วยเรื่องการก่อสร้างที่รวดเร็วกว่าอิฐมอญ อิฐแดงทั่วไปถึง 3 เท่า ได้รับความนิยมในการใช้งานก่อสร้างในปัจจุบัน  อิฐมอญ 2 รู และ 4 รู ยังคงได้รับความนิยมจากการใช้งานที่คุ้นเคย มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับงานก่อฉาบทั่วไป

คุณสมบัติ อิฐมอญ อิฐแดง

 • อิฐมอญตัน มีคุณสมบัติ แข็งแกร่ง ทนทาน ชนิดตัน รับแรงกดทับได้ดี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง
 • อิฐมอญชนิดรู มีคุณสมบัติ ระบายความร้อนได้ดี
 • อิฐมอญขนาดเล็กเหมาะสำหรับงานต่อสร้างที่เน้นความละเอียดของกำแพง และสะดวกต่อการต่อเดิมผนัง วงกบประตูหน้าต่าง
 • อิฐมอญขนาดใหญ่ เน้นการก่อสร้างที่รวดเร็วในการก่อสร้าง
 • ผนังไม่รั่วซึมง่าย เนื่องจากดูกลื่นน้ำน้อย
 • ใช้ก่อผนังทั่วไป ทั้งก่อฉาบ และก่อโชว์
 • รองรับการเจาะ เฟอร์นิเจอต่าง ๆ

การใช้งาน อิฐมอญ อิฐแดง

 • ก่อปูนระหว่างกันประมาณ 1.5 ซม.
 • ใช้ก่อฉาบผนังทั่วไป
 • ใช้ก่อโชว์ผิวเปลือยสไตล์ลอท์ฟ
 • ใช้ตกแต่งสวน
 • ใช้ก่อทำเตาเผาอุณภูมิ ไม่เกิน 500 องศา

วิธีการก่อ อิฐมอญ อิฐแดง

 1. ทำความสะอาดพื้นที่ สกัดเสาหรือคาน ปัดเศษปูนและราดน้ำให้สะอาด
 2. ทำการแช่ อิฐมอญ ในน้ำ เพื่อให้อิฐอิ่มน้ำ และลดการดูดลืนน้ำในปูนระหว่างการก่อ
 3. เตรียมปูนก่อโดยส่วนผสมโดยปริมาตร ปูนซีเมนต์(ก่อ) ต่อ ทรายหยาบเท่ากับ 1:3-4 หรืออาจใช้ปูนก่อสำเร็จรูป
 4. หาแนวระยะและดิ่ง ของผนังตามแบบที่กำหนด
 5. ก่อ อิฐมอญ แถวแรกโดยมีการขึงเอ็นเพื่อตรวจสอบแนวและระดับ
 6. ก่ออิฐแถวถัดๆไป ต้องตรวจสอบแนว และระดับควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีก่อบริเวณริมสองด้านสูงขึ้นก่อน และการขึงเอ็นเป็นแนวช่วยตรวจสอบ
 7. ทำการตรวจระดับทุกๆ 5 ชั้น โดยใช้ระดับน้ำ ความสูงในการก่อไม่ควรเกิน 1.2 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังอิฐที่ก่อไว้ล้ม โดยควรทิ้งไว้ให้ปูนแข็งตัวก่อน จึงก่อต่อหรือทำคานทับหลังตามข้อกำหนด ก่อนก่ออิฐต่อไป
 8. คานทับหลังและเสาเอ็นควรหล่อเป็นกรอบทุกๆ 9 ตร.ม. รอบวงกบประตู หน้าจ่างและมุมชนของผนัง
 9. กรณีก่อชนท้องคานคอนกรีต ควรก่อแล้วเว้นระยะไว้ประมาณ10ซม. ทิ้งให้ผนังก่ออิฐแข็งและหดตัวแน่นก่อน จึงก่อปิดส่วนนี้
 10. กรณีก่อไม่ชนคานคอนกรีต ให้ทำคานทับหลังด้านบนอีกแนวหนึ่ง
 11. แนวผนังก่อชนกับเสาคอนกรีต จะต้องเสียบเหล็กหนวดกุ้ง (ขนาด6 มม.) ทุกระยะ 0.0-0.4 ม. เพื่อความแข็งแรงของผนังก่อ
 12. การเสริมเหล็กเส้นเพื่อเตรียมไว้ยึดกับเสาเอ็นทับหลังยึดวงกบประตู หน้าต่างที่จะติดตั้งต่อไป
 13. คานทับหลัง และเสาเอ็นควรหล่อรอบวงกบประตูหน้าต่าง

ราคา อิฐมอญ อิฐแดง

 • ราคาอิฐมอญ อิฐแดง  เริ่มต้นก้อนละ 0.50 บาท/ก้อน (รุ่นอิฐมอญ 2 รู เล็ก) ยังไม่รวมจัดส่ง
 • ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ขึ้นอยู่กับจำนวน และระยะทางจัดส่ง
 • ราคาอิฐมอญ คิดน้ำหนักสินค้าต่อเที่ยว และระยะทางในการจัดส่ง เนื่องจากลักษณะการจัดส่ง มีปริมาณจำนวนสินค้า และน้ำหนักเยอะ ไม่สามารถแพ็คเป็นกล่องได้
 • ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ในปริมาณเยอะขึ้น ราคาจะถูกจำนวนน้อย เนื่องจากขนส่งเป็นรูปแบบเหมา สั่งซื้อสินค้าเต็มคันต่อเที่ยวจะคุ้มค่ามากกว่า
 • ราคาอิฐมอญ อิฐแดง มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ซึ่งมีผลต่อรอบการผลิต เช่น ฤดูฝนจะผลิตสินค้าได้ช้าลง และมีราคาที่สูงขึ้น ส่วนฤดูร้อน จะผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น ราคาสินค้าจะถูกลง
 • ราคาอิฐมอญ อิฐแดง อัพเดทล่าสุด ปี 2567 คลิกที่นี้
 • พื้นที่ต่างจังหวัด สอบถามราคาอิฐมอญ อิฐแดงได้ที่ Line OA : @strongbrick

การจัดส่ง อิฐมอญ อิฐแดง

 • รูปแบบการจัดส่ง อิฐมอญ แบบแพ็คพาเลท และแบบลงเรียงนับจำนวนได้  ไม่มีรูปแบบแพ็คใส่กล่องเหมือนสินค้าขนาดเล็ก
 • ในการจัดส่งสินค้าแต่ละรอบ จะแถมสินค้าเผื่อการเสียหายระหว่างการขนส่งประมาณ 1%
 • การจัดส่งอิฐมอญ โดยใช้รถบรรทุกในการจัดส่ง เนื่องจากมีประมาณสินค้าและน้ำหนักต่อเที่ยวจำนวนมาก
 • รถกระบะ บรรทุก 4 ตัน  นิยมบรรทุกสินค้าเป็นรูปแบบลงเรียง 
 • รถ 6 ล้อ ติดเครน (เฮี๊ยบ) บรรทุก 9 ตัน ขนส่งสินค้ารูปแบบแพ็คพาเลท พร้อมบริการยกลง โดยใช้เครน
 • รถ 10 ล้อ บรรทุก 15 ตัน ขนส่งสินค้ารูปแบบแพ็คพาเลท พร้อมบริการยกลง โดยใช้เครน  
 • รถเทรลเลอร์  บรรทุก 32 ตัน ขนส่งสินค้ารูปแบบแพ็คพาเลท  หน้างานต้องมีรถยกลง เช่น รถโฟลค์ลิฟท์ หรือรถเครน เหมาะสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าและรถยกลง

อิฐมอญ อิฐแดง 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน ?

 • อิฐมอญ อิฐแดงมีหลายขนาด สำหรับการใช้งาน  1 ตารางเมตร จะใช้จำนวนก้อนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดสินค้า และขนาดการชักร่องต่อก้อน 
 • สามารถดูรายละเอียดอิฐมอญ ต่อการใช้งาน 1 ตารางเมตร ได้ที่สินค้าแต่ละรายการ

การเลือกซื้อ อิฐมอญ สำหรับงานซ่อมแซม หรือปริมาณน้อย 

 • กรณีลูกค้าสนใจสั่งซื้ออิฐมอญ ในปริมาณที่น้อย ไม่เต็มเที่ยว เรายินดีให้บริการโดยส่งสินค้า พ่วงกับลูกค้ารายอื่นๆ ในเส้นทางเดียวกันตามรอบการจัดส่ง เพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลง หรือสามารถเหมาเที่ยวในการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าใช้จำนวนน้อย และรีบด่วนในการใช้งาน แนะนำเลือกซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้หน้างาน หรือห้างวัสดุก่อสร้างใกล้บ้าน เช่น ไทยวัสดุ เป็นต้น

พื้นจัดส่ง อิฐมอญ อิฐแดง

 • ภาคเหนือ 9 จังหวัด
  เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอนลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 20 จังหวัด
  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 • ภาคกลาง 22 จังหวัด
  กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
 • ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
 • ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
  กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี
 • ภาคใต้ 14 จังหวัด
  กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานียะลาศิลาแลง 20×40 ซม.

 

บทความ อิฐมอญ อิฐแดง

รีวิว การจัดส่ง อิฐมอญ อิฐแดง