Search
Close this search box.

ท่อคอนกรีต 80×100

คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.
ขนาด 80×100 ซม.

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

        ผลิตด้วยเครื่องจักรทัน สมัย ด้วยกระบวนการอัดแรง ทำให้ท่อ ระบายน้ำนั้น มีความแข็งแรงมากกว่าท่อแบบหล่อทั่วไป อีกทั้งยังคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่ได้คุณภาพ และยังมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า อยู่เสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตออกมานั้น ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด

  • ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ( ท่อ ค.ส.ล.) ใช้สำหรับงานระบบบท่อระบายน้ำในบ้านพักอาศัย แหล่งชุมชน โครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักมาก
  • ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ท่อ ค.ส.ล.) คุณภาพชั้น 3 (มอก.128-2549) ใช้สำหรับงานวางระบบท่อระบายน้ำงานถนน เน้นคุณภาพการรับแรงกด เช่น บนถนนที่มีรถยต์สัญจรผ่านไปมาเป็นประจำ
  • ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณภาพชั้น 2 (มอก.128-2549) ใช้สำหรับงานวางระบบท่อระบายน้ำงานถนนที่เน้นการรับน้ำหนัก และแรงกดมากเป็นพิเศษ เช่น งานถนนที่มีรถบรรทุกสัญจร งานท่าเรือ ท่ารถยนต์ กรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รีวิว การจัดส่งสินค้า ท่อคอนกรีต